Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2020
Huyện Tiên Lãng biểu dương, khen thưởng 176 gia đình văn hóa tiêu biểu

Sáng ngày 9/6, tại Trung tâm văn hóa thông tin, Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá  huyện tổ chức hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu huyện năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Hoàng Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, đồng chí Trần Đình Vịnh - Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện và 176 gia đình văn hóa tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng năm 2018.Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Gia đình là tế bào của xã hội”, “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội”; “Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt”. Nhận thức ý nghĩa sâu sắc tư tưởng của Người; thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác gia đình, trong những năm qua Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa luôn được Huyện ủy, UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện tới các địa phương quan tâm chỉ đạo, phong trào xây dựng gia đình văn hóa luôn được duy trì và triển khai thực hiện có hiệu quả theo xu hướng tăng dần tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng danh hiệu một cách bền vững, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, ổn định, tạo đà cho sự gia tăng phát triển kinh tế ở mỗi địa phương.

Năm 2018, toàn huyện có 44.700 gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, trong đó có 41.640 gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ trên 93%. Quy mô, chất lượng của phong trào ngày càng được nâng cao hơn và biểu hiện rất rõ qua các nội dung lớn như: Chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các phong trào thi đua của địa phương; xây dựng gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng; tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập… đã xuất hiện nhiều tấm gương, điển hình tốt có sức lan toả cao. Nhân dịp này, UBND huyện biểu dương, khen thưởng 176 gia đình văn hóa tiêu biểu thực hiện tốt 3 tiêu chí xây dựng Gia đình văn hóa được bình bầu, lựa chọn từ 174 làng trong toàn huyện năm 2018./.

(NT)