Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2019

Huyện ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQVN huyện tổ chức tiếp xúc
với các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm
 94 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam

Chiều ngày 18/6, Huyện ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQVN huyện tổ chức tiếp xúc với các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niêm 94 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương, Thành ủy viên - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Trần Đình Vịnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Phạm Hưng Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và đại diện lãnh đạo phóng viên các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn thành phố.

Tại buổi tiếp xúc đồng chí Trần Đình Vịnh - Chủ tịch UBND huyện đã thông tin với các nhà báo, cơ quan báo chí về tình hình KT-XH với các nhà báo, cơ quan báo chí về tình hình KT-XH của huyện 6 tháng đầu năm. Trong điều kiện của những khó khăn chung của đất nước và thành phố huyện Tiên Lãng tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phát huy những thế mạnh, tiềm năng thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của huyện đều tăng cao so với kế hoạch và so với cùng kỳ năm trước: Tổng giá trị sản xuất các ngành nông - lâm - ngư nghiệp tăng 1,2%; giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 15,6%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng bằng 66,77% kế hoạch, tăng 25,79% so với cùng kỳ. Một số dự án trọng điểm tiếp tục được xây dựng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dược giữ vững. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tăng cường.

Bên cạnh những nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện cũng thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan báo chí trong việc cung cấp thông tin liên quan tới các vụ việc xảy ra tại địa phương. Sau khi được các cơ quan báo chí phản ánh, UBND huyện đều nghiêm túc chỉ đạo các phòng chuyên môn kiểm tra, rà soát và báo cáo phản hồi để các cơ quan được biết và cung cấp thông tin một cách khách quan, trung thực, góp phần ổn định tình hình địa phương.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cảm ơn và đánh giá cao sự đóng góp của các cơ quan báo chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của huyện thời gian qua đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, phản biện xã hội, đồng chí cũng đề nghị trong sự nghiệp xây dựng, phát triển huyện và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hiện nay, có những việc chưa tạo ngay sự đồng thuận trong nhân dân, do vậy rất mong các cơ quan báo chí, các nhà báo tiếp tục hợp tác, đồng hành với chính quyền huyện nhà; nghiên cứu kỹ những cơ chế chính sách của trung ương, thành phố để thông tin khách quan, vì sự phát triển chung của huyện nhà. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng khẳng định thời gian tới, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ tiếp tục có những đổi mới trong phương pháp cung cấp thông tin cho báo chí để góp phần định hướng dư luận; tạo sự đoàn kết, ủng hộ trong nhân dân, tạo nguồn lực tinh thần để toàn dân tham gia vào sự nghiệp phát triển của huyện Tiên Lãng nói riêng, thành phố Hải Phòng nói chung.

(VT)