Hải Phòng, ngày 17 tháng 02 năm 2020

Kỳ họp thứ 8 HĐND phường Tân Thành khóa V (nhiệm kỳ 2016 - 2021)Ngày 25/6/2019, HĐND phường Tân Thành tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND phường khóa V (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Dự kỳ họp có các đại biểu: đ/c Đồng Duy Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận; đại biểu HĐND quận ứng cử tại phường; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VIệt Nam phường; đại biểu HĐND phường.Đ/c Nguyễn Tiến Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường khai mạc kỳ họp
Đ/c Đồng Duy Vinh - Phó Chủ tịch TTHĐND quận tặng hoa chúc mừng đ/c Hoàng Đình Hới


Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức song với sự quyết tâm cao, UBND phường Tân Thành đã tập trung thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kết quả ước thực hiện về chăn nuôi gia súc, gia cầm tiếp tục phát triển mặc dù có bị ảnh hưởng bởi bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Tập trung chỉ đạo công tác điều tiết nước đảm bảo nguồn nước cho nhân dân nuôi thả, 6 tháng đầu năm đã xuống giống được 415ha, đạt 100% kế hoạch (trong đó diện tích HTX quản lý 161 ha). Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm soát chất lượng con giống, nguồn nước cho nhân dân nuôi thả. Sản lượng thu hoạch 6 tháng ước đạt 52.490 triệu đồng, đạt 65,5 % kế hoạch năm, tăng 42,24% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng giá trị chăn nuôi 6 tháng ước đạt 32.107 triệu đồng, đạt 79 % kế hoạch năm. Sản lượng rau củ quả các loại thu hoạch ước đạt 467 triệu đồng, đạt 40,5 % kế hoạch năm. Giá trị CN-TTCN-TMDV ước đạt 59 tỷ đồng (tăng 11.5 tỷ so với cùng kỳ năm 2018), đạt 58,44 % kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách 2.226.480.000đ đạt 54,2% kế hoạch quận giao, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2018. Tiếp nhận và hoàn thiện được 35 hồ sơ, cấp mới được 17 giấy chứng nhận QSD đất ở, đạt 34% kế hoạch quận giao. Vận động nhân dân trồng 139/130 cây xanh trên các tuyến phố (đạt 106,9% kế hoạch giao), lắp đặt 21 bóng đèn cao áp trên 02 tuyến ngõ. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký làm đường bê tông cho 14 tuyến ngõ, hoàn thiện hồ sơ đề nghị sửa chữa nhà ở cho 01 đối tượng là người có công. Tổ chức 21 buổi ra quân làm trật tự đường hè;… Văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc; tình hình ANCT, TTATXH được giữ ổn định; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao.

TTHĐND, các Ban HĐND phường, các đại biểu đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình công tác đã đề ra. Công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp của HĐND phường được quan tâm thực hiện theo đúng quy định. TTHĐND đã phân công, phối hợp các Ban HĐND phường chủ động trong hoạt động thấm tra và triển khai các hoạt động theo đúng quy định về trình tự, thủ tục; công tác thẩm tra được thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng. Công tác giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban HĐND đã bám sát Luật và Nghị quyết HĐND, có nhiều đổi mới tích cực, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao, có trọng tâm, trọng điểm và thực chất hơn đối với các nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực phụ trách, nhất là những vấn đề bức xúc mà HĐND phường và cử tri phường quan tâm. Phương thức giám sát linh hoạt; kết hợp giám sát trực tiếp với giám sát qua báo cáo; chú trọng giám sát việc giải quyết vụ việc cụ thể của cơ quan hành chính; tăng cường sự phối hợp giám sát giữa TTHĐND, các Ban HĐND phường. Các ý kiến kết luận, kiến nghị của TTHĐND, các Ban HĐND sau giám sát được thông báo tới các đơn vị chịu sự giám sát và cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Công tác phối hợp giữa TTHĐND với UBND, Ban TTUBMTTQ phường và các cơ quan chuyên môn được duy trì, kịp thời, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả các mặt công tác của HĐND; thường xuyên giữ mối quan hệ với các đại biểu HĐND trong hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, hoạt động giám sát. Công tác theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri của công dân được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả hơn.

Kỳ họp thứ 8 HĐND phường Tân Thành khóa V tiến hành với các nội dung: Nghe các báo cáo, tờ trình: Báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện nhiệm vụ KT–XH, QP–AN 6 tháng; nhiệm vụ giải pháp phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo kết quả hoạt động của TTHĐND phường 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo quyết toán ngân sách phường năm 2018. Báo cáo thẩm tra của Ban KT – XH, Ban Pháp chế HĐND phường về các tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết của UBND phường và các ngành liên quan trình tại kỳ họp. Thông báo tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam phường 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tờ trình đề án nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND phường khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021. Tờ trình dự thảo nghị quyết về xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND phường; Chương trình giám sát năm 2020; về phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2019; quyết toán ngân sách phường năm 2018.

Tại kỳ họp, HĐND phường Tân Thành tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND phường đối với đ/c Hoàng Đình Hới - Đảng ủy viên, cán bộ Địa chính - Xây dựng, kết quả phiếu bầu đạt tỷ lệ 95%. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết./.

                                       Quốc Vũ