Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2019

Công văn số 372/SKHCN-QLKH Về việc triển khai thực hiện kết luận của Đoàn giám sát của Quốc hội về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật phòng cháy chữa cháy tại Hải Phòng

Chi tiết xem tại đây!