Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO: 2015

 

Số hiệu

890/QĐ-UBND

Ngày ban hành

13/6/2019

Ngày có hiệu lực

13/6/2019

Người ký

Chủ tịch Phạm Quang Hiển

Cơ quan ban hành

Ủy ban nhân dân huyện

Phân loại

Quyết định

Trích yếu

Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO: 2015

Tệp đính kèm

890-QĐ-UBND