Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Sáng ngày 26/6/2019, Hội đồng nhân dân phường Sở Dầu tổ chức Kỳ họp thứ 9 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dự kỳ họp, đại biểu quận có ông Lương Ngọc Khôi - Trưởng Ban kinh tế - xã hội  HĐND quận; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ VN phường; các ông bà đại biểu HĐND phường; các ông bà Ủy biên BCH Đảng bộ, Trưởng các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, Trưởng các bộ phận thuộc UBND phường; Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng ban CTMT các tổ dân phố cùng đại diện cử tri một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phường.

Tại kỳ họp, bà Lê Thị Lan - Chủ tịch HĐND phường và bà Bùi Thị Hương - Phó Chủ tịch HĐND phường - chủ tọa kỳ họp đã điều hành xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND phường về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo về đề án thực hiện sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường Sở Dầu ; Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán ngân sách phường năm 2018; Báo cáo của Ủy ban MTTQ VN phường về kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Tờ trình của Thường trực HĐND phường về chương trình giám sát của HĐND phường năm 2020. Các ý kiến thảo luận đã tập trung làm rõ các kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm trên tất cả các lĩnh vực công tác. Về việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, bên cạnh những nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp UBND phường đã nêu trong các báo cáo 6 tháng đầu năm, tăng cường tổ chức hội nghị phổ biến tuyên truyền pháp luật cho nhân dân. 

Kỳ họp đã dành nhiều thời gian cho hoạt động chất vấn. Các đại biểu HĐND phường đã đưa ra 4 vấn đề chất vấn thuộc 4 lĩnh vực cử tri và nhân dân đang quan tâm. Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và trách nhiệm, các đại biểu HĐND phường đã làm rõ trách nhiệm của các ông, bà ủy viên UBND phường, đề nghị giải trình các nội dung trả lời chưa rõ vấn đề và cam kết giải quyết những tồn tại, hạn chế, hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra trong 6 tháng cuối năm.

Kết thúc kỳ họp, các đại biểu HĐND phường đã nhất trí 100% thông qua các dự thảo Nghị quyết. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng quyết định kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng cả nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Một số hình ảnh tại kỳ họp