Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2019

Sáng 27/6, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Quốc phòng năm 2018 với sự tham dự của hơn 130 đại biểu đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, phòng, đoàn thể của huyện và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn.

Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật, làm cơ sở để chỉ đạo, phối hợp, triển khai thực hiện bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe các đồng chí báo cáo viên là lãnh đạo các cơ quan Ban Chỉ huy quân sự huyện, Phòng Tư pháp truyền đạt các nội dung về Luật Quốc phòng năm 2018 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật.

 Luật Quốc phòng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 8/6/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019. Luật quy định nguyên tắc, chính sách, hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng.