Hải Phòng, ngày 22 tháng 11 năm 2019

Hội đồng nhân dân huyện Tiên Lãng khai mạc kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Sáng 02/7, HĐND huyện Tiên Lãng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 long trọng tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND huyện. Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Mai Phương và đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Bùi Thế Nghĩa - Thành ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các Ban của Thành ủy; lãnh đạo UBND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện, đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, đại biểu HĐND, UBND các xã, thị trấn và đại biểu cử tri huyện.


Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Tiên Lãng là kỳ họp thường lệ giữa năm diễn ra trong 02 ngày 02/7 và 03/7/2019 với nhiều nội dung quan trọng như: Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện 6 tháng đầu năm; bổ khuyết nhiệm vụ, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện 6 tháng cuối năm 2019; phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2018 và xem xét đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; bàn kế hoạch đầu tư công của huyện năm 2020 (dự kiến lần 1) và xem xét về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn (giai đoạn 2016-2020); xem xét, quyết định chủ trương đầu tư một số dự án dự kiến khởi công mới năm 2020; xem xét Đề án về “Hỗ trợ xây dựng đường giao thông nội đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Tiên Lãng” giai đoạn 2019-2020; quyết định chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020; xem xét báo cáo công tác của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND, UBND huyện, báo cáo của Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục thi hành án dân sự huyện; Xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến của tri, kiến nghị của cử tri tham gia vào nội dung kỳ họp; Báo cáo giải trình những vấn đề cử tri và đại biểu HĐND huyện quan tâm; chất vấn, xem xét trả lời chất vấn và báo cáo giải trình; kiện toàn công tác tổ chức của HĐND và UBND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 và thực hiện một số nội dung khác theo luật định.

Tại phiên họp buổi sáng ngày 02/7, HĐND huyện đã bầu ông Lương Văn Công - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, đại biểu HĐND huyện giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 với 35/35 phiếu, đạt tỷ lệ 100%./.

(NT)