Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2020

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành kiểm tra công tác phòng chống bão số 2 tại quận Dương Kinh


Chiều ngày 03/7/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 2 tại quận Dương Kinh; cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở ngành thành phố.

Đ/c Lê  Lương – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN quận báo cáo công tác triển khai ứng phó với cơn bão số 2 của quận. Theo báo cáo, quận đã ban hành các Công điện, phê duyệt phương án phòng chống bão số 02. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các phường rà soát, bổ sung vật tư phòng chống bão, lụt; hiệp đồng với các đơn vị quân sự chuẩn bị phương tiện, thiết bị để sẵn sàng huy động khi cần thiết. Tổ chức phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh; 100% các tàu thuyền đã về nơi trú ẩn, neo đậu an toàn. Rà soát lại hệ thống đê điều, công trình thủy lợi, các công trình xây dựng, nhà ở của nhân dân, xây dựng phương án di dân tại các điểm xung yếu;…Đ/c 
Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra tại quận


Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị, sẵn sàng mọi phương án ứng phó với diễn biến của bão. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền; các công trình đang thi công phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, công trình lân cận. Có phương án chống, xử lý ngập úng; hoành triệt các cửa khẩu qua đê. Đặc biệt, lưu ý các khu vực xung yếu tại các phường Hải Thành, Tân Thành, các khu vực ngoài đê; có phương án di dân khi có lệnh. Đảm bảo ANTT, ATGT, tổ chức trực, bổ sung ưng tiện, vật tư phòng chống bão; sẵn sàng lực lượng huy động phòng chống bão khi có yêu cầu. /.

                   Quốc Vũ