Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Hội Nông dân huyện Kiến Thụy: 
Khuyến khích hội viên nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể

Thời gian qua, Hội Nông dân huyện chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia vào các loại hình kinh tế tập thể, góp phần làm thay đổi tư duy từ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho hội viên.
Hằng năm, Hội Nông dân huyện phối hợp với các phòng ban, cơ quan, đơn vị chuyên môn tổ chức các cuộc tuyên truyền, lồng ghép thông qua sinh hoạt chi hội, tổ hội; hội nghị chuyên đề và các cuộc thi, như: Hội thi Nhà nông đua tài, Tìm hiểu Luật HTX năm 2012, Chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể... trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, các cấp Hội phối hợp tổ chức 13 cuộc tuyên truyền về kinh tế tập thể và tập huấn công tác về khuyến nông, khuyến ngư; khởi sự Hợp tác xã, hội thảo đầu bờ, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 1.943 hội viên nông dân. Từ đó, giúp hội viên nông dân đã nhận thức rõ vai trò của kinh tế tập thể trong liên kết, mở rộng dịch vụ sản xuất. Sau khi được giới thiệu, hướng dẫn tham gia các HTX, Tổ hợp tác thì nông dân được hưởng rất nhiều lợi ích, được hướng dẫn quy trình sản xuất an toàn, áp dụng khoa học kỹ thuật để có sản phẩm chất lượng tốt, năng suất cao; xây dựng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Do vậy, các mô hình sản xuất đã đem lại hiệu quả kinh tế tốt hơn, nông dân cũng phấn khởi, tích cực hơn khi tham gia các mô hình liên kết.
Đến nay, toàn huyện đã thành lập được 26 HTX nông nghiệp, HTX tiểu thủ công nghiệp, trong đó hiện có 12 HTX nông nghiệp chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Hội nông dân huyện xây dựng và thành lập được 10 Tổ HTX chăn nuôi, NTTS trồng trọt tại xã Đại Hợp, Minh Tân, Đại Đồng, Du Lễ, Đoàn Xá; Mô hình Trồng Hoa Hồng xã Du Lễ,Tân Phong; Mô hình làm Nấm Linh Chi và Đông Trùng hạ thảo xã Đại Hợp và 2 Tổ hợp tác máy nông nghiệp.
Từ khi thành lập đến nay, thành viên tại các Tổ hợp tác, HTX đều có việc làm và có thu nhập ổn định từ 3 - 5,5 triệu đồng/ người/ tháng. Qua thực tế thực hiện các loại hình kinh tế tập thể, nhiều HTX, Tổ Hợp tác đã tạo được sự liên kết, kết nối với các đơn vị tiêu thụ, giúp ổn định đầu ra cho sản phẩm, nâng cao thu nhập cao của hội viên.
Song song với đó, các cấp HND trong huyện cũng tổ chức cho thành viên HTX, Tổ Hợp tác tham quan, học tập các mô hình hiệu quả ở một số địa phương về kinh nghiệm sản xuất theo chuỗi giá trị; hỗ trợ thiết kế logo, nhãn mác, bao bì, quảng bá sản phẩm, hỗ trợ cấp giấy chứng nhận đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chủ động hỗ trợ, hướng dẫn các hội viên, thành viên HTX, Tổ Hợp tác, đầu tư phát triển sản xuất thông qua các dự án, mô hình liên kết sản xuất gắn với sản xuất an toàn.
Để các mô hình Kinh tế tập thể ngày càng phát huy được vai trò và hiệu quả hoạt động, trong thời gian tới, các cấp HND huyện nhà tiếp tục tham mưu đề xuất với cấp trên ban hành chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, tạo điều kiện cho các HTX, Tổ Hợp tác tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ các chính sách để mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh hỗ trợ xây dựng thêm nhiều mô hình kinh tế tập thể mới và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, nâng cao hiệu quả sản xuất cho nông dân. Đồng thời, khuyến khích hội viên đầu tư xây dựng, mở rộng mô hình HTX; tập trung phát triển các HTX nông nghiệp theo hướng dịch vụ tổng hợp; quan tâm định hướng sản xuất cho nông dân; hỗ trợ, đẩy mạnh liên doanh, liên kết giữa các HTX với doanh nghiệp và các hộ gia đình, giúp HTX phát huy vai trò cầu nối giữ kinh tế hộ với các doanh nghiệp và thị trường. Đẩy mạnh và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Liên minh HTX và Hội Nông dân, đưa kinh tế Hợp tác xã phát triển đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Bùi Thùy (ĐPT huyện)