Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2019


Lãnh đạo UBND Huyện An Dương

Đối thoại với các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng tại các dự án trọng điểm

Đến nay, Các Dự án phát triển giao thông đô thị và Dự án nút giao thông Nam Cầu Bính trên địa bàn huyện An Dương cơ bản thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, còn một số hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và chưa bàn giao mặt bằng cho dự án. Để đảm bảo các Dự án được thực hiện đúng quy định của  pháp luật, đúng tiến độ thành phố giao, vừa qua UBND huyện tổ chức đối thoại với các hộ dân thuộc 2 dự án này.

*Đối với Dự án Phát triển giao thông Đô thị, tại xã Đặng Cương, đồng chí Nguyễn Trường Sơn- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì buổi đối thoại với 4 hộ ở thôn Hòa Nhất chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án Phát triển giao thông đô thị, gồm: hộ ông Lê Văn Nhuần, hộ bà Nguyễn Thị Hồng, hộ ông Nguyễn Quốc Hùng và hộ ông Lê Văn Thơi.

Tại cuộc đối thoại, các hộ nêu ý kiến đề nghị xem xét tái định cư cho hộ chính và phụ, xem xét vị trí đất để bồi thường, hỗ trợ và đề nghị áp giá với một số vật kiến trúc của gia đình. Đ-C Nguyễn Trường Sơn đối thoại với 4 hộ dân ở xã Đặng Cương chưa bàn giao mặt bằng cho Dự án phát triển giao thông đô thị
Các hộ dân kiến nghị tại cuộc đối thoại

Đại diện phòng TN&MT, Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện và UBND xã Đặng Cương đã trả lời các kiến nghị của hộ dân. Theo đó, việc xét đất tái định cư và bồi thường, hỗ trợ tài sản, cây cối hoa màu, vật kiến trúc, huyện An Dương đã thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục quy định của pháp luật khi tiến hành thực hiện giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Nguyễn Trường Sơn - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện An Dương khẳng định: Dự án phát triển giao thông đô thị trên địa bàn huyện An Dương hiện tại đã cơ bản thực hiện xong công tác GPMB. Tuy nhiên, đến nay trên địa bàn còn tồn tại 4 hộ dân tại xã Đặng Cương chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng. Các hộ dân có thể tiếp tục kiến nghị, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xem xét kiến nghị của các hộ dân; để đảm bảo tiến độ dự án đề nghị 4 hộ dân bàn giao mặt bằng theo đúng quy định pháp luật, nếu người dân vẫn cố tình không bàn giao mặt bằng, cơ quan chức năng huyện An Dương sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất.

*Tại xã Hồng Thái còn 2 hộ dân là hộ ông Phạm Đình Luật và hộ ông Trần Văn Quý chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng cho Dự án Phát triển giao thông Đô thị.

Tại cuộc đối thoại 2 hộ dân nêu ý kiến đề nghị UBND huyện xem xét lại việc kiểm kê, bồi thường, hỗ trợ áp giá vật kiến trúc; cấp tái định cư khi bị thu hồi đất thực hiện dự án, xác định lại vị trí các thửa đất bị thu hồi.

Đại diện các phòng ban chức năng huyện An Dương và UBND xã Hồng Thái cho biết, việc xét đất tái định cư, bồi thường, hỗ trợ tài sản, cây cối hoa màu, vật kiến trúc, huyện An Dương thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục quy định của pháp luật khi tiến hành thực hiện giải phóng mặt bằng. Vị trí các thửa đất bị thu hồi đúng bản đồ địa chính do UBND xã Hồng Thái quản lý. Vì thế các kiến nghị của 2 hộ dân không có cơ sở giải quyết.

Để đảm bảo tiến độ dự án, UBND huyện An Dương đề nghị 2 hộ dân bàn giao mặt bằng theo đúng quy định pháp luật, nếu người dân vẫn cố tình không bàn giao mặt bằng, cơ quan chức năng huyện An Dương sẽ tiến hành hoàn thiện thủ tục tiến hành cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.Huyện An Dương sẽ cưỡng chế thu hồi đất nếu 2 hộ dân: Phạm Đình Luật và Trần Văn Quý ở xã Hồng Thái không bàn giao mặt bằng

*Tại Dự án nút giao Nam cầu Bính đoạn chạy qua xã An Đồng, Đồng chí Nguyễn Trường Sơn- Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy,Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cũng đã chủ trì buổi đối thoại với 2 hộ dân xã An Đồng là ông Đào Đình Nhị và ông Vũ Trọng Hoàn chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án.

Tại cuộc đối thoại 2 hộ dân trình bày quá trình mua bán diện tích đất ở của gia đình, đồng thời kiến nghị UBND huyện An Dương xem xét nâng mức hộ trợ công đào đắp, dâng lập mặt bằng, xây dựng công trình, vật kiến trúc trên đất cho các gia đình với mức bồi thường thỏa đáng hơn, đồng thời quan tâm bố trí chỗ ở mới cho các gia đình sau khi di chuyển.

Đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện An Dương, UBND xã An Đồng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện giải trình, làm rõ nguồn gốc đất đai của các gia đình và các chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục quy định của pháp luật.Đ-C Nguyễn Trường Sơn đối thoại với 2 hộ dân ở xã An Đồng chưa bàn giao mặt bằng cho Dự án Nút giao thông Nam Cầu Bính

Thay mặt lãnh đạo UBND huyện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Nguyễn Trường Sơn khẳng định: Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu, sổ mục kê của UBND xã An Đồng, diện tích đất của 2 hộ gia đình đang sử dụng hiện nay là đất 5% do xã An Đồng quản lý chứ không phải là đất ở. Để bảo đảm tiến độ thi công dự án trọng điểm của thành phố, UBND huyện đề nghị UBND xã An Đồng, các ngành đoàn thể tiếp tục vận động, tuyên truyền để 2 hộ dân sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ di chuyển, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công công trình bảo đảm tiến độ đề ra. Nếu các hộ dân cố tình không chấp hành, UBND huyện hoàn thiện hồ sơ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật./.

Ngày 08/7/2019

Th/h: Phan Văn Ánh