Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2019

Thực hiện chương trình công tác năm của HĐND phường. Ngày 02/7/2019, HĐND phường Quang Trung tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Tới dự kỳ họp, Đại biểu quận: Đ/c Lương Ngọc Khôi - Phó Ban Kinh tế -Xã hội HĐND quận; Đại biểu phường: Đ/c Đoàn Việt Tùng - QUV - Bí thư Đảng ủy phường, Đ/c Trần Đình Thanh – UVBTVĐU - Chủ tịch HĐND phường, Đ/c Phạm Thị Xuân Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND phường, Đ/c Phùng Thế Cường - UVBTVĐU - Chủ tịch UBMTTQVN phường, các đồng chí PCT HĐND, Phó chủ tịch UBND phường, các đ/c đại biểu HĐND phường khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; các đ/c Trưởng các ban ngành, đoàn thể và bí thư, tổ trưởng, trưởng BCTMT, đại diện cử tri 11 tổ dân phố tới dự đông đủ.


 Tại kỳ họp, HĐND phường trình xem xét cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND phường đối với đ/c Trần Anh Tuấn - đại biểu HĐND phường - nguyên Trưởng Công an phường; Bầu bổ sung Ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2016-2021; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; quyết toán ngân sách nhà nước phường năm 2018; thông qua phương án sáp nhập phường Hoàng Văn Thụ và phường Quang Trung; thông qua Chương trình giám sát năm 2019; xem xét các báo cáo, tờ trình, của thường trực UBND phường tại kỳ họp.Kết quả về việc miễn nhiệm với ông Trấn Anh Tuấn - Đại biểu HĐND phường và bầu bổ sung Ủy viên ủy ban nhân dân phường với ông Trần Vĩnh Hải - Trưởng Công an phường: 21 đại biểu có mặt nhất trí/tổng số 22 đại biểu (đạt 95,5%)


HĐND phường tiếp tục thực hiện giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn và xem xét chất vấn đối với Chủ tịch UBND phường, đã có 2 đại biểu HĐND phường đặt 5 câu hỏi chất vấn. Các vấn đề chất vấn tập trung phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong công tác: an sinh xã hội, trật tự đô thị tại Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc. Bà Phạm Thị Xuân Hòa- Chủ tịch UBND phường thay mặt trả lời cụ thể và rõ ràng các ý kiến chất vấn của cử tri tại cuộc họp.
Ông Trần Đình Thanh - Chủ tịch HĐND phường thay mặt Thường trực HĐND phường lên thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp và bế mạc kỳ họp.


Một số hình ảnh tại kỳ họp: