Hải Phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2020

Hưởng ứng phong trào cả nước chung tay hành động giải quyết vấn đề
rác thải nhựa

Thực hiện Công văn số 920-CV/TU ngày 28/5/2019 của Thành ủy Hải Phòng về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc cả nước chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa, Sở Tư pháp đã chỉ đạo triển khai thực hiện:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan nhận thức rõ về tác hại của túi ni lông đối với môi trường, sức khỏe con người, từ đó nâng cao ý thức trong việc tạo thói quen hạn chế sử dụng túi ni lông, xem túi ni lông là một sản phẩm hủy hoại môi trường, ảnh hưởng sức khỏe con người nghiêm trọng và hướng đến không sử dụng túi ni lông trong cuộc sống hàng ngày bằng việc thay thế sử dụng các túi đựng hàng thân thiện với môi trường.

- Tham gia các hoạt động hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi ni lông sử dụng một lần” thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, đề xuất các mô hình tốt, giải pháp hay trong việc thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi ni lông sử dụng một lần”.

- Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan đăng ký cam kết thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi ni lông sử dụng một lần” với các nội dung cam kết:

- Hưởng ứng các hoạt động thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi ni lông sử dụng một lần”; tham gia và vận động gia đình cùng tham gia hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi ni lông sử dụng một lần”.

- Không sử dụng nước uống đóng chai sử dụng một lần (có thể tích 330ml-500ml) khi tổ chức các hội nghị, hội thảo, chuyển sang sử dụng bình nước thể tích lớn hoặc tự đun, nấu, sử dụng các vật dụng chứa đựng nhiều lần, vật liệu dễ phân hủy; không sử dụng túi ni lông, khăn lau sử dụng một lần trong tất cả các hoạt động của cơ quan.

- Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc thực hiện phong trào, các cuộc vận động, đi đầu là sự gương mẫu của lãnh đạo của cơ quan, qua đó tạo sự lan tỏa trong cơ quan, cộng đồng về hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi ni lông sử dụng một lần”./.