Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Ủy ban nhân dân huyện An Dương thông tin báo chí phản ánh về đôi nam nữ tử vong tại tổ dân phố số 6, thị trấn An Dương

206 BC báo cáo huyện An Dương về đôi nam nữ tử vong.pdf