Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2020

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội

 nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-277/2019)

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân bổ kinh phí chuẩn bị quà hiện vật và tặng quà bằng tiền mặt cho người có công nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ; theo đó tổng kinh phí tặng quà người có công đối với huyện Tiên Lãng là trên 19 tỷ đồng.  Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thân nhân chủ yếu của liệt sỹ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và người thờ cúng liệt sỹ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21% trở lên (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/1/21993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; Bệnh binh (kể cả bệnh binh 3/3 được xác nhận từ 31/12/1993 trở về trước) mất sức lao động từ 41% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng sẽ được nhận quà tặng trị giá 3.498.000 đồng/suất. Trong đó quà bằng tiền mặt là 3.300.000đồng/người kèm theo phong bì đựng quà và thiếp chúc Tết của thành phố, quà bằng hiện vật trị giá 180.000đồng/người. 

Để đảm bảo việc tặng quà của thành phố đến các đối tượng đúng, đủ, chu đáo, an toàn và kịp tiến độ thời gian quy định, ngày 26/6/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đã có Công văn triển khai thực hiện việc tổ chức tặng quà của thành phố đối với người có công và thân nhân nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019). Dự kiến các địa phương, đơn vị hoàn thành việc trao quà tới người có công và thân nhân trước ngày 15/7/2019./.

(VT)