Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2019

  Hiện nay, rác thải nhựa là vấn đề nhức nhối trên toàn cầu. Theo thống kê của Liên Hiệp quốc lượng rác thải nhựa mỗi năm đủ để bao quanh 4 vòng trái đất. Trong đó, 13 triệu tấn rác nhựa trôi nổi, đổ ra đại dương. Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vũng của mỗi quốc gia.

Việt Nam là quốc gia thải rác nhựa nhiều thứ 4 châu Á. Nếu chúng ta không có các giải pháp hữu hiệu, kịp thời thì những tác động tiêu cực của rác thải nhựa sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Trước tình trạng cấp bách, ngày 25 tháng 4 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành Văn bản số 161/LĐCP kêu gọi cả nước chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa.


Bức ảnh gây ám ảnh về rác thải nhựa tại bờ biển Việt Nam

Thủ tướng kêu gọi cả nước hãy chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa. Từng cơ quan, đơn vị trong cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cần làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, đề cao tinh thần trách nhiệm, phát động các phong trào, xây dựng nhân rộng các mô hình, đề xuất các sáng kiến và tích cực tham gia bằng các hành động cụ thể, như: thay đổi thói quen sử dụng, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa; tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; khuyến khích sử dụng bao bì, túi đựng nhiều lần; kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến, mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị.

Thủ tướng đề nghị ngay từ bây giờ chúng ta hãy chung tay hành động vì một Việt Nam với môi trường sống trong lành, an toàn và phát triển bền vững, góp phần cùng cộng đồng quốc tế, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra.

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 3873/UBND-MT ngày 01/7/2019 đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch và triển khai thí điểm về công các thu gom, phân loại rác thải tại nguồn với rác thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy; tập trung tuyên truyền về tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội, môi trường và sức khỏe cộng đồng; giảm thiểu phát sinh, giảm sử dụng, tái sử dụng chất thải nhựa trong đời sống hàng ngày; vận động, phát động các phong trào và nhân rộng các mô hình, có hành động cụ thể thực hiện các biện pháp giải quyết vấn đề rác thải nhựa theo hướng bền vững.

                                                                                                               NN