Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2020

Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, kết quả hội nghị Trung ương 10 ( khóa XII)
            Ngày 11/7, Thành ủy tổ chức Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị; kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và Thông tri số 36 của Ban Thường vụ Thành ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị. 

Tham dự hội nghị, tại điểm cầu quận Kiến An có đồng chí Trần Văn Khuê – TUV, Bí thư Quận ủy; các đồng chí lãnh đạo QU – HĐND – UBND - MTTQ VN quận; lãnh đạo chủ chốt của Kiến An qua các thời kỳ; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc quận; Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc Quận ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, các Ban HĐND quận; lãnh đạo ĐU-HĐND-UBND-UBMTTQVN phường; báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội do quận quản lý, lãnh đạo các trường học thuộc quận đại diện CLB hưu trí Lương Khánh Thiện, Chi hội khao học lịch sử quận, Hội khuyến học quận.

            Trong buổi sáng, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố lên quán triệt nội dung Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; thông báo về Kết quả Hội nghị Trung ương 10 (Khóa XII); Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Thông tri số 36 của Ban Thường vụ Thành ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ thành phố phải tổ chức quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, quân và dân thành phố nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp; lãnh đạo và tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; công tác nhân sự phải đảm bảo nguyên tắc, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước…

Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố quán triệt Chương trình hành động của Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị (khóa XII).

Hội nghị cũng được hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 45 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Tuyết Trinh