Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2020

Huyện Tiên Lãng đẩy nhanh tiến độ gieo cấy và chăm sóc lúa mùa năm 2019

Tính đến ngày 09/7, diện tích lúa mùa toàn huyện đã gieo cấy 2.300 ha, đạt 31% kế hoạch. Một số địa phương có tiến độ gieo cấy nhanh như: Đại Thắng, Quang Phục, Tiên Thắng, Tự Cường, Vinh Quang, còn lại các địa phương khác tiến độ làm đất và gieo cấy chậm.

Để đảm bảo thời vụ gieo cấy lúa mùa và tạo điều kiện cho các trà lúa mùa đã cấy sinh trưởng phát triển, chống chịu tốt với các điều kiện bất thuận, đảm bảo năng suất, Ủy ban nhân dân huyện đã yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục kiểm tra, rà soát lại hệ thống thủy lợi nội đồng, điều tiết tốt nguồn nước đảm bảo đủ nước để nhân dân làm đất và cấy lúa kịp thời vụ; tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ gieo cấy để hoàn thành kế hoạch sản xuất lúa mùa xong trước ngày 20/7; phun trừ cưỡng bức rầy lưng trắng (môi giới truyền bệnh lùn sọc đen) bằng thuốc Penalty 40WP trước khi đưa ra ruộng cấy từ 2-3 ngày; duy trì mức nước 2-3 cm giúp lúa đẻ nhánh thuận lợi; bảo vệ diện tích mạ còn lại và chuẩn bị mạ dự phòng để khắc phục diện tích lúa bị ảnh hưởng do úng lụt xảy ra.

Đồng thời chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông tăng cường cán bộ về cơ sở để  kiểm tra, đôn đốc và tổ chức tập huấn kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh lúa mùa đến tận hộ nông dân. Đề nghị Công ty Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng chủ động điều tiết nguồn nước hợp lý theo nhu cầu của các địa phương để thuận lợi cho việc gieo cấy, đồng thời chủ động tiêu thoát nước do mưa bão gây ra để các địa phương đẩy nhanh tiến độ sản xuất./.

(NT)