Hải Phòng, ngày 07 tháng 12 năm 2019
Huyện ủy Kiến Thụy
Tập trung xây dựng tổ chức Đảng trực thuộc trong sạch, 
vững mạnh toàn diện

Sáng 12-7, Huyện ủy Kiến Thụy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, quán triệt, triển khai công tác Đại hội Đảng các cấp. 


Tại hội nghị, Huyện ủy công bố quyết định thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Theo đó, nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy tập trung xây dựng tổ chức Đảng trực thuộc trong sạch, vững mạnh toàn diện; đổi mới nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận. Tiếp tục sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ cấp huyện, cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.
Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ huyện xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt. Huyện ủy chỉ đạo thể chế hóa, cụ thể hóa các văn bản về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng bằng các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động. Đáng chú ý là chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền trong các dịp lễ, Tết; quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy với hơn 400 hội nghị cho 61.000 lượt cán bộ, đảng viên. Triển khai sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 với nhiều sáng tạo. Công tác xây dựng tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, công tác đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ bảo đảm đúng nguyên tắc, không xảy ra sai sót. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện tốt việc hợp nhất Ban Tổ chức với Phòng Nội vụ, Ủy ban kiểm tra với Thanh tra huyện; bố trí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, tiến hành kiểm tra 867 lượt tổ chức Đảng và 32 đảng viên, tập trung vào lĩnh vực trọng tâm, dễ phát sinh tiêu cực. Công tác dân vận chính quyền được triển khai hiệu quả, hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn bảo đảm đúng pháp luật./.