Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2019

Đại biểu HĐND quận Dương Kinh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9 HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Ngày 15/7/2019, đại biểu HĐND quận Dương Kinh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9 HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại 06 phường trên địa bàn quận.

Tại các điểm tiếp xúc, đại biểu HĐND quận báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND quận khóa II: HĐND quận đã nghe báo cáo, thảo luận, chất vấn và quyết định các nội dung: HĐND quận thống nhất với đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2019; các báo cáo, tờ trình của UBND quận, các cơ quan hữu quan, Thông báo của UBMTTQ Việt Nam quận, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND quận. Tình hình KT-XH duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất đạt 4.783 tỷ đồng, tăng 16,84% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng thu ngân sách trên địa bàn thực hiện 209.141 triệu đồng, đạt 57,19% kế hoạch thành phố giao và đạt 55,3% kế hoạch HĐND quận giao. Công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, TTXD và VSMT tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện; Giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, TDTT đều có nhiều tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho đối tượng chính sách được triển khai đầy đủ, kịp thời. QP-AN, TTATXH được bảo đảm. Hoạt động của các cơ quan tư pháp, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm và từng bước nâng cao hiệu quả. Hoạt động giám sát, tổ chức các phiên họp của HĐND quận và phường tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. HĐND quận đã phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước quận Dương Kinh năm 2018; thông qua bổ sung 01 dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020; đưa 23 công trình chưa được triển khai đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công ra ngoài danh mục (21 công trình đã được cải tạo, sửa chữa bằng vốn sự nghiệp và 02 công trình bị trùng lặp trong danh mục đầu tư); dự kiến nguồn đầu tư công năm 2020 của quận; thống nhất thông qua Chương trình giám sát của HĐND quận Dương Kinh năm 2019;...


                  Đ/c Lê Lương - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận và đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri tại phường Hải Thành
 Đ/c Đồng Duy Vinh - Phó Chủ tịch TTHĐND và đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri tại phường Anh DũngĐại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri tại phường Tân Thành


    Trên cơ sở hướng dẫn nội dung cần tập trung thảo luận của Chủ tọa kỳ họp, đã có 22 lượt ý kiến phát biểu thảo luận tại Tổ; có 10 câu hỏi chất vấn của 05 đại biểu HĐND quận. Tại kỳ họp thứ 9, HĐND quận đã thực hiện bầu bổ sung ủy viên UBND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021; kết quả bà Nguyễn Thị Nhài - Giám đốc Trung tâm DSKHH&GĐ quận trúng cử chức danh Ủy viên UBND quận khóa II nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp thứ 9, HĐND quận khóa II đã thông qua 06 Nghị quyết.

Cử tri đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả đạt được của kỳ họp; bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề như: Vệ sinh môi trường, quản lý đất đai,… Những ý kiến của cử tri đã được đại biểu HĐND quận giải đáp; đồng thời tiếp thu và gửi những ý kiến của cử tri đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

                   Quốc Vũ