Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2020
    

Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 2 Khu công nghiệp tại huyện Tiên Lãng

Chủ tịch UBND thành phố vừa đồng ý Công ty Cổ phần Xây dựng bất động sản Việt Phát được khảo sát, nghiên cứu, thực hiện các thủ tục để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 2 khu công nghiệp tại xã Tiên Thanh và xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng.

Theo đó, Khu công nghiệp Tiên Thanh - Tiên Lãng, có quy mô nghiên cứu khoảng 410 ha, dự kiến là Khu công nghiệp tổng hợp. Phạm vi, ranh giới: nằm trên địa bàn xã Tiên Thanh và xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng; phía Bắc giáp khu dân cư xã Tiên Thanh; phía Nam giáp mương thủy nông; phía Đông giáp khu ruộng của 2 xã Cấp Tiến và Tiên Thanh và phía Tây giáp sông Thái Bình.

KCN Tiên Thanh - Tiên Lãng nằm trong danh mục quy hoạch phát triển các KCN đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 và Văn bản số 2628/TTg-KTN ngày 22/12/2014. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 KCN Tiên Thanh huyện Tiên Lãng đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 27/01/2011. Khu công nghiệp Vinh Quang - Tiên Lãng, có quy mô nghiên cứu khoảng 600 ha, dự kiến là Khu công nghiệp tổng hợp. Phạm vi, ranh giới: nằm trên địa bàn xã Hùng Thắng, Tiên Thắng, huyện Tiên lãng; phía Bắc giáp đường Bắc Nam theo quy hoạch; phía Nam giáp đường TL212; phía Đông giáp sông Văn Úc và phía Tây giáp khu dân cư xã Hùng Thắng.

Theo quy hoạch phát triển các KCN đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 và Văn bản số 2628/TTg-KTN ngày 22/12/2014, có quy hoạch KCN đóng tàu Vinh Quang - Tiên Lãng với quy mô 1.000 ha, do đó việc đầu tư xây dựng KCN với quy mô khoảng 600 ha là cơ bản phù hợp./.

(Nguồn Cồng thông tin điện tử thành phố)