Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2020

Đoàn Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới thành phố tổ chức thẩm định mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới đối với các xã Hoàng Động, An Sơn, Lưu Kỳ

Sáng ngày 16/7, Đoàn Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới thành phố tiến hành thẩm định mức độ đạt các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới đối với các xã Hoàng Động, An Sơn và Lưu Kỳ. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Lập, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố; đồng chí Bùi Văn Vi, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và các thành viên Đoàn thẩm định, đại diện các Sở, ngành thành phố và các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện.


Qua 10 năm xây dựng nông thôn mới, đến nay các xã Hoàng Động, An Sơn, Lưu Kỳ đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí và được nhân dân đón nhận, hưởng ứng rất tích cực. Cùng với nguồn lực từ ngân sách, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại các xã cũng đã huy động nguồn lực xã hội hóa với sự tham gia đông đảo của nhân dân như hoạt động hiến đất, đóng góp ngày công, tài chính để làm đường nông thôn và các công trình phúc lợi của địa phương. Theo khảo sát đánh giá của hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp, tại 03 xã đã có 95,1% người dân hài lòng với công cuộc xây dựng nông thôn mơi tại địa phương.

Tại hội nghị, các ngành thành viên Đoàn thẩm định thành phố đã tham gia các ý kiến, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo quy định để trình thành phố đảm bảo tiến độ thời gian. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Lập nhấn mạnh trong những năm qua các cấp, các ngành huyện Thủy Nguyên đã quan tâm, tập trung chỉ đạo việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, nhiều tiêu chí đạt được cao hơn so với yêu cầu; Ủy ban nhân dân các xã An Sơn, Hoàng Động, Lưu Kỳ chuẩn bị hồ sơ thẩm định cơ bản đảm bảo, tuy nhiên cần tiếp tục làm rõ, bổ sung, điều chỉnh lại theo ý kiến tham gia của các ngành thành phố; tập trung phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tại địa phương, tạo khí thế sôi nổi, cảnh quan xanh- sạch- đẹp có môi trường sống an toàn, lành mạnh cho nhân dân. Đồng chí đề nghị huyện Thủy Nguyên tiếp tục quan tâm chỉ đạo 13 xã còn lại tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đảm bảo hoàn thành trong năm 2019 và phấn đấu xây dựng thành công huyện nông thôn mới vào năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Vi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn thẩm định thành phố, yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo quy định và giải trình các ý kiến tham gia của các Sở ngành thành phố, đồng chí khẳng định quyết tâm chính trị của huyện đối với việc chỉ đạo cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới các xã trong năm 2019; đề nghị các Sở, ngành thành phố tiếp tục quan tâm, hướng dẫn Ban chỉ đạo huyện và các xã trong việc duy trì thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới./.

Phòng VH&TT