Hải Phòng, ngày 17 tháng 02 năm 2020
ĐẢNG BỘ QUẬN ĐỒ SƠN 
SƠ KẾT NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẤU NĂM 2019

Ngày 09-7-2019 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đồ Sơn tổ Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các ban xây dựng Đảng Thành ủy theo dõi địa bàn. Đồng chí Bùi Thị Hồng Vân, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận chủ trì Hội nghị. 
Trong 6 tháng đầu năm 2019, quận Đồ Sơn triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn do thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, quy mô kinh tế còn nhỏ, cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn nhiều bất cập, hạn chế... Quận ủy, HĐND, UBND quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai nghiêm túc sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, cùng sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, ngành, các địa phương, đơn vị, tình hình kinh tế - xã hội của quận tiếp tục ổn định; một số chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ như: tốc độ tăng trưởng các ngành kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa, lượng khách du lịch…Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước: 69,037 tỷ đồng, đạt 49,1% dự toán thành phố; 42,5% dự toán HĐND quận, tăng 23,7% so với cùng kỳ. 
- Công tác quản lý đô thị, trật tự hè đường, chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đạt kết quả tích cực. Tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn quận Đồ Sơn. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án lớn trên địa bàn.
- Văn hoá - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ, tổ chức thành công Liên hoan du lịch “Đồ Sơn - Miền di sản”, Lễ hội đảo Dấu. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019), trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2. Công tác an sinh xã hội, tri ân các gia đình có công, gia đình thương binh liệt sĩ, đối tượng chính sách được thực hiện tốt. - Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân và tổ chức ra quân huấn luyện năm 2019 đảm bảo chất lượng; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, góp phần tạo động lực thúc đẩy cho sự phát triển của quận.- Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động quần chúng nhân dân đã đạt những kết quả tích cực. Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, thành phố được tập trung, thiết thực và hiệu quả. Tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên quận nhiệm kỳ 2019 - 2024. Kiện toàn chức danh Bí thư Quận uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch HĐND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- Hội đồng nhân dân quận tổ chức kỳ họp thứ 8, Kỳ họp thứ 9 (bất thường) kiện toàn nhân sự; thông qua phương án nhập phường Vạn Sơn và phường Ngọc Hải. Ủy ban nhân dân quận tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy. Nhân dân toàn quận phấn khởi, tin tưởng, ủng hộ sự lãnh đạo chỉ đạo và phát triển địa phương.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Quận ủy yêu cầu các chi bộ, đảng bộ, các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các đơn vị trên địa bàn quận tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
2.1- Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/QU của Quận ủy, tập trung rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ, các chương trình công tác được giao, các công việc còn tồn đọng để có giải pháp cụ thể, phấn đấu thực hiện toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Đồng thời căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIV, Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Quận ủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền rà soát lại các chỉ tiêu đại hội, có giải pháp cụ thể phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. 
2.2- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Thông tri số 36-TT/TU, ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Thành uỷ về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV. 
2.3. Tập trung chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt ,xây dựng Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ quận để triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình hành động của Thành ủy.
2.4. Tập trung nguồn lực và sự chỉ đạo, điều hành, tháo gỡ vướng mắc, từng bước giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra trong 6 tháng đầu năm 2019.

Nguyễn Thị Sơn Hà - Chánh Văn phòng Quận uỷ Đồ Sơn