Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

Giấy mời Hội nghị giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019

Thực hiện Chương trình công tác tư pháp năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố; Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị giao ban nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

1. Thành phần kính mời:

- Đồng chí Giám đốc Sở (chủ trì);

- Các đồng chí Phó Giám đốc Sở;

- Đồng chí Trưởng phòng pháp chế/ cán bộ chuyên trách làm công tác pháp chế các sở, ngành;

- Đồng chí Trưởng phòng Tư pháp các quận, huyện;

- Đồng chí Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở.

2. Thời gian: 14h00’, ngày 19/7/2019 (thứ Sáu).

3. Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp (Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng).

Kính mời các đồng chí dự Hội nghị./.