Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2020

Kiểm tra công tác Bồi thường nhà nước tại thành phố Hải Phòng

Thực hiện kế hoạch số 04/KH-BTNN ngày 06/3/2019 của Cục Bồi thường nhà nước-Bộ Tư pháp về việc kiểm tra công tác bồi thường nhà nước năm 2019, ngày 11/7/2019, Cục Bồi thường nhà nước tiến hành kiểm tra định kỳ công tác bồi thường nhà nước tại thành phố Hải Phòng.

   Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Thị Tố Hằng - Phó Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước làm Trưởng đoàn. Đồng chí Nguyễn Thị Tịnh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hải Phòng làm việc cùng Đoàn kiểm tra.


Tham dự làm việc với Đoàn kiểm tra tại Sở Tư pháp còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an thành phố; Cục Thi hành án dân sự thành phố; các Chi cục Thi hành án huyện An Dương, huyện Tiên Lãng và các cán bộ làm công tác bồi thường nhà nước tại các đơn vị có liên quan đến công tác bồi thường nhà nước tại địa phương.


Kết quả kiểm tra cho thấy, công tác Bồi thường nhà nước tại thành phố Hải Phòng đã được Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách kịp thời, đồng bộ. Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước 2017 đã được tuyên truyền phổ biến rộng rãi tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn. Sở Tư pháp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về bồi thường nhà nước tới lãnh đạo, công chức tư pháp-hộ tịch các xã, phường, thị trấn, đồng thời cấp phát tờ rơi tuyên truyền phổ biến về công tác bồi thường nhà nước tới mọi tầng lớp nhân dân.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn Cục Thi hành án dân sự thành phố, Tòa án nhân dân thành phố giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong thực tế giải quyết các vụ việc bồi thường nhà nước phát sinh theo quy định Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước.

Đoàn kiểm tra cũng đánh giá những mặt đạt được cần phát huy, những hạn chế cần khắc phục, đặc biệt lưu ý đến trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước tại địa phương. Đoàn kiểm tra đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu UBND thành phố Hải Phòng tăng cường sự quan tâm đến vai trò, vị trí của công tác bồi thường nhà nước trong giai đoạn phát triển kinh tế, xã hội hiện nay./.