Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2020

Hội nghị Sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2019; đánh giá kết quả, tình hình thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia gìn giữ trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông”, giai đoạn 2018 -  2023

Ngày 17/7, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm; đánh giá kết quả, tình hình thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia gìn giữ trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông”, giai đoạn 2018 -  2023, đồng chí Đinh Chính Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó trưởng Ban Chỉ đạo đảm bảo trật tự an toàn giao thông huyện chủ trì Hội nghị, cùng dự có các thành viên Ban Chỉ đạo đảm bảo trật tự an toàn giao thông huyện, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện.

Thời gian qua, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả khả quan, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương. Tuy nhiên, đánh giá thực tế cho thấy với lưu lượng người tham gia giao thông tăng nhanh trong thời gian gần đây tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, một số dự án đường giao thông quan trọng vẫn trong quá trình nâng cấp, cải tạo; ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân còn kém...đã và đang đặt ra cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cần phải sâu sát, thường xuyên, quyết liệt hơn nữa.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Chính Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó trưởng Ban Chỉ đạo đảm bảo trật tự an toàn giao thông huyện giao và yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục rà soát, cập nhật các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, phối hợp kiểm tra đôn đốc các Ban quản lý dự án, nhà thầu thi công các công trình dự án trên địa bàn huyện về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; chủ trì, phối hợp với các ngành tham mưu giải tỏa chợ đêm khu vực Chợ Chùa (xã Thủy Triều); bổ khuyết nhiệm vụ 6 háng cuối năm 2019, kịp thời kiện toàn và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo đảm bảo trật tự an toàn giao thông huyện; định kỳ tổng hợp tình hình thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân huyện.

Công an huyện tăng cường lực lượng tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về an toàn giao thông, các trường hợp vi phạm xe quá khổ, quá tải. Hạt quản lý đường bộ tăng cường kiểm tra, rà soát các tuyến được được giao quản lý, kịp thời duy tu, bảo dưỡng. Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch hướng dẫn các trường học thực hiện tuyên truyền, giáo dục về pháp luật đảm bảo an toàn giao thông đến học sinh và phục hung học sinh. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp xã, phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông, thực hiện nghiêm túc các quy định về đảm bảo an toàn giao thông và phong trào thi đua “Sáng- xanh- sạch- đẹp- an toàn- văn minh” không để các hộ dân lấn chiếm hành lang giao thông.

Tại Hội nghị, Đồng chí cũng đề nghị Hội Cựu chiến binh huyện phối hợp với Ban chỉ đạo đảm bảo trật tự an toàn giao thông huyện qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng rà soát xây dựng mô hình một số tuyến đường Cựu Chiến binh quản lý, góp phần thực hiện thành công cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia gìn giữ trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông”, giai đoạn 2018 -  2023./.

Phòng VH&TT