Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2020

Sáng 24/7, Quận ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về ĐH Đảng các cấp tiến tới ĐH VI Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Văn Khuê – TUV, Bí thư Quận ủy dự và quán triệt các nội dung. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo QU – HĐND – UBND - MTTQ VN quận; Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc Quận ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, các phòng, ban, ngành, đoàn thể của quận; lãnh đạo ĐU-HĐND-UBND-UBMTTQVN các phường và các trường học thuộc quận.

            Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm học tập và quán triệt, triển khai sâu rộng đến cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong toàn quận về Nghị quyết 45, Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị; Thông tri 36, Chương trình hành động 76 của BTV Thành ủy;  kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Quận ủy, BTV Quận ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở, tiến tới Đại hội VI Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, triển khai tổ chức thực hiện Đại hội Đảng các cấp theo phương châm: kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Tuyết Trinh