Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2020
Quận Đồ Sơn: Gần dân, sát dân để giải quyết việc khó

Lan tỏa sâu rộng tinh thần học và làm theo Bác

Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Đồ Sơn Hoàng Gia Đông, cho biết, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Đồ Sơn ban hành Kế hoạch số 24-KH/QU về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xác định lựa chọn khâu đột phá nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương, tăng cường đối thoại, vận động giải quyết những vấn đề, nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, yêu cầu người đứng đầu các ban ngành, cơ quan, đơn vị chức năng, chính quyền địa phương rà soát những khó khăn, vướng mắc, đề xuất hướng giải quyết trên cơ sở đối thoại, vận động nhân dân.

Ban Thường vụ Quận ủy Đồ Sơn tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, thành phố và quận về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận phối hợp Ban Tuyên giáo Quận ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các đoàn thể chính trị- xã hội… tổ chức tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 05 tới đội ngũ báo cáo viên, cán bộ, hội viên, quần chúng ưu tú, nhân dân…

Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị- xã hội, các ngành trên địa bàn lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”… Nhờ vậy, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn quận Đồ Sơn ngày càng lan tỏa, sâu rộng, trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn quận.

Tạo sự đồng thuận thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Bí thư Quận ủy Đồ Sơn Bùi Thị Hồng Vân cho biết, qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, vai trò nêu gương của cấp ủy Đảng, người đứng đầu với phong cách gần dân, sát dân, hướng về cơ sở được nâng lên. Các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, UBND quận, trưởng các phòng, ban của quận cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND các phường trên địa bàn tổ chức hàng chục buổi gặp gỡ, trao đổi, đối thoại tháo gỡ vướng mắc, giải quyết kiến nghị, thắc mắc của người dân. Việc tăng cường vận động, đối thoại với nhân dân góp phần quan trọng giúp quận Đồ Sơn thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có giải phóng mặt bằng (GPMB) tuyến đường ven biển, sáp nhập 2 phường Ngọc Hải và Vạn Sơn.

Để GPMB tuyến đường bộ ven biển dài gần 3 km đi qua 5 tổ dân phố phường Minh Đức với tổng diện tích phải thu hồi khoảng hơn 14,6 ha của 282 hộ và một số tổ chức, từ đầu năm 2017, quận Đồ Sơn lập 3 tổ công tác, phường Minh Đức lập 5 tổ công tác. Ban chỉ đạo quận phối hợp đơn vị tư vấn, thông tin về nội dung dự án tới các phường, các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố; tổ chức tuyên truyền trên hệ thống phát thanh về chủ trương, nội dung dự án, tạo sự ủng hộ, đồng thuận cao trong nhân dân. Nhờ vậy, đến tháng 6-2019, quận Đồ Sơn hoàn thành GPMB, bàn giao đơn vị thi công.

Đối với việc sáp nhập 2 phường Ngọc Hải và Vạn Sơn, Quận ủy, UBND quận Đồ Sơn, các tổ chức chính trị- xã hội, đoàn thể… tổ chức các đoàn công tác xuống cơ sở nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tổ chức các cuộc đối thoại với đại diện nhân dân, cử tri, qua đó có hướng giải quyết thắc mắc, kiến nghị thấu tình, đạt lý. Nhờ vậy, chủ trương, phương án sáp nhập nhận được sự nhất trí, đồng thuận cao của người dân. Qua lấy ý kiến, gần 98% số đại diện cử tri phường Ngọc Hải, hơn 96% đại diện cử tri phường Vạn Sơn đồng ý với chủ trương, phương án sáp nhập phường. Ngày 4-7, tại kỳ họp thứ 9 HĐND quận Đồ Sơn, 100% số đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua chủ trương, phương án sáp nhập.

Cùng với tăng cường đối thoại, vận động nhân dân, việc gắn thực hiện Chỉ thị 05 với nhiệm vụ của địa phương góp phần đưa kinh tế- xã hội của quận Đồ Sơn phát triển ổn định, đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Năm 2016, kinh tế của quận tăng trưởng 15,9%, 13/14 chỉ tiêu kinh tế- xã hội chủ yếu đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Năm 2017, kinh tế tăng trưởng 16,03%, 18/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt mức kế hoạch. Năm 2018, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 16%; trong đó các ngành xây dựng, công nghiệp tăng 22,31%; du lịch, dịch vụ tăng 16,35%…/.

Theo ANHP.VN