Hải Phòng, ngày 21 tháng 10 năm 2019

Quyết định về việc kiểm đếm bắt buộc đối với hộ gia đình ông Trần Thị Nhọn phục vụ thu hồi đất thực hiện Dự án khu nhà ở tái định cư Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Khê 2 tại phường Đông Khê

Quyết định về việc kiểm đếm bắt buộc đối với hộ gia đình ông Trần Thị Nhọn phục vụ thu hồi đất thực hiện Dự án khu nhà ở tái định cư Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Khê 2 tại phường Đông...

Xem thêm