Hải Phòng, ngày 07 tháng 12 năm 2019

SỞ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG

TRƯỜNG TRUNG CẤP XÂY DỰNG

Số: 15/TB - TS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hải Phòng, ngày 04 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019

Trường Trung cấp Xây dựng Hải Phòng liên tục tuyển sinh và đào tạo các ngành, nghề năm 2019 như sau:

I. Đào tạo hệ trung cấp:

1. Kỹ thuật xây dựng 

2. Cốt thép-Hàn

3. Cốp pha-Giàn giáo 

4. Cấp thoát nước 

5. Điện công nghiệp

6. Điện dân dụng

7. Hàn

II. Đào tạo hệ sơ cấp:

1. Kỹ thuật Xây dựng 

2. Cốt thép-Hàn

3. Cốp pha-Giàn giáo 

4. Cấp thoát nước

5. Điện công nghiệp

6. Điện dân dụng

7. Vận hành và sửa chữa                trạm bơm điện

8. Hàn

9. Vận hành máy xây dựng

10. Gia công và Lắp dựng kết cấu thép

Đối tượng: Tốt nghiệpTHCS, THPT hoặc tương đương

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

Hình thức đào tạo: Đào tạo chính quy; Đào tạo thường xuyên (vừa làm vừa học)

Thời gian học và văn bằng sau khi tốt nghiệp:

-         Học từ 18 tháng đến 24 tháng: Cấp bằng Trung cấp

-         Học từ 01 đến 06 tháng: Cấp Chứng chỉ

III. Liên kết đào tạo Đại học:

  1. Đại học Xây dựng Hà Nội

a) Chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp    

b) Chuyên ngành: Cấp thoát nước - Môi trường nước

     2.  Đại  học Thủy Lợi

Chuyên ngành: Kỹ thuật công trình thủy

Thời gian đào tạo

  1. Đại học VLVH: 05 năm
  2. Đại học liên thông VLVH: 2,5 năm
  3. Đại học văn bằng hai VLVH: 03 năm

Địa điểm đào tạo: Trường Trung cấp Xây dựng Hải Phòng

     Số 165 đường Hoàng Quốc Việt, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng

     Điện thoại: 02253877354; 0969978228 (cô Thúy); 0912 452912 (thầy Tú).

Nơi nhận:

- Sở Xây dựng HP;

- Các DN Xây dựng trên địa bàn TP;

- Các trường THCS, THPT;

- Các phòng, khoa;

- Lưu TS; VT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

(Đã ký)

Ths. Đoàn Chiến Thắng


Toàn văn thông báo