Hải Phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2020

Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm

Triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

          

Chiều 29/7/2019, Đảng bộ cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019 tại Hội trường Sở Văn hóa và Thể thao 18 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Xuân Thanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố; Lê Văn Quý, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Trần Thị Hoàng Mai, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; lãnh đạo Văn phòng và các Ban xây dựng Đảng thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao; Trưởng các đoàn thể của Sở; Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Sở.

Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hoàng Mai - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thông tin, trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo ngành Văn hóa, Thể thao, cán bộ, đảng viên trong toàn ngành thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về lĩnh vực văn hóa, thể thao, gia đình; chú trọng triển khai tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các quy định của Nhà nước trên các lĩnh vực do Ngành quản lý như: Luật Thể dục thể thao, Luật Quảng cáo, Luật Di sản văn hóa, Luật phòng, chống bạo lực gia đình... Quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn, đông đốc thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, kịp thời giải quyết, khắc phục mọi khó khăn trở ngại, tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt ngay từ tháng đầu, quý đầu năm 2019. Triển khai các nhiệm vụ được giao trong Chương trình công tác năm và Chương trình hành động thực hiện Chủ đề năm 2019 “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách - Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”. Thực hiện tốt nhiệm vụ tham vấn ý kiến và triển khai các dự án, đề án, chương trình, kế hoạch, quy hoạch theo chỉ đạo của thành phố và đề nghị của các sở, ngành, đơn vị, địa phương. Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, việc xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết được chú trọng. Các chi, Đảng bộ trong toàn Đảng bộ duy trì nề nếp sinh hoạt tốt. Tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định, các nhiệm vụ chính trị được triển khai thực hiện với khối lượng công việc lớn, toàn diện…

Đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

 báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019

Hội nghị cũng được nghe nhiều ý kiến đóng góp hết sức thiết thực của các đại biểu tham dự Hội nghị. Đặc biệt, các đại biểu tập trung, nhấn mạnh nội dung đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Sở cần tiếp tục, tích cực, tập trung hơn đối với việc thực hiện, xây dựng cơ chế chính sách và công tác cán bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Quý, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao nhấn mạnh trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao đã triển khai được nhiều nhiệm vụ quan trọng, đạt kết quả rất tích cực ở tất cả các mặt công tác. Đảng bộ cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng đã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị,… phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng chí cũng nêu rõ, để công tác Đảng đạt hiệu quả cao hơn nữa, Đảng bộ cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn Sở, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Sở tổ chức tốt các phong trào thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi đoàn thể trong 6 tháng cuối năm; tiếp tục kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng đối với các chi bộ liên quan đến công tác cán bộ; hướng dẫn các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc tiến hành kiểm điểm và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2019; đẩy mạnh, quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục bồi dưỡng đối tượng Đảng, kết nạp vào Đảng những quần chúng ưu tú, xét chuyển chính thức đối với đảng viên dự bị đảm bảo đúng quy định./.

- Minh Phương -