Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2020

Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố

làm việc tại Huyện ủy Tiên Lãng

Chiều ngày 31/7, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lãng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố hệ thống chính trị. Cùng dự và làm việc có đồng chí Phạm Văn Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Đỗ Mạnh Hiến -Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; đồng chí Đào Khánh Hà - Ủy viên Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; các thành viên Tổ Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố. Đại biểu huyện Tiên Lãng có đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Trần Đình Vịnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, đại diện lãnh đạo một số cơ quan và Bí thư cấp ủy một số đơn vị trên địa bàn.


Huyện Tiên Lãng có diện tích đất tự nhiên 193km+, dân số hơn 157 nghìn người. Đảng bộ huyện có 50 tổ chức cơ sở đảng, gồm 30 đảng bộ cơ sở và 20 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, với 373 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 7485 đảng viên tham gia sinh hoạt.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện đã đạt được kết quả khá toàn diện, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố vững mạnh. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp ủy từ huyện đến cơ sở thực hiện nghiêm túc, trở thành nền nếp, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về học tập và làm theo Bác có chuyển biến tích cực, tính tiền phong gương mẫu của các bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được nâng lên, phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

            Tính đến cuối tháng 7/2019, toàn huyện kết nạp được 643 đảng viên mới. Việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, phát huy dân chủ ở cơ sở đươc chú trọng. Công tác cán bộ được triển khai đồng bộ, gắn với đổi mới, củng cố kiện toàn tổ chức. Huyện ủy Tiên Lãng ban hành nghị quyết, quyết định bổ nhiệm 83 trường hợp; điều động, luân chuyển 64 trường hợp; bổ nhiệm lại 100 trường hợp; chỉ định bổ sung cấp ủy cơ sở 79 trường hợp… Công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được triển khai bài bản, đổi mới, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát theo hướng mở rộng, chú trọng giám sát người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Huyện thi hành kỷ luật 134 đảng viên, 2 tổ chức Đảng. Công tác vận động nhân dân bảo đảm chủ động, linh hoạt, bám sát yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa đánh giá cao Huyện ủy Tiên Lãng đã thực hiện nghiêm túc đề cương, chuẩn bị báo cáo, đảm bảo tiến độ nhóm khảo sát đề ra; Huyện ủy Tiên Lãng đã coi trọng đổi mới nội dung hình thức, việc quán triệt nghị quyết tới cán bộ đảng viên, triển khai đồng bộ, hiệu quả toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng gắn với thực tiễn của địa phương; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của cấp ủy; thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

          Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, buổi khảo sát và làm việc tại Huyện ủy Tiên Lãng đã góp phần cung cấp cho đoàn khảo sát nhiều thông tin cụ thể về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố hệ thống chính trị, những vấn đề từ thực tiễn trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp sẽ là những luận cứ và cơ sở quan trọng giúp Tiển ban Văn kiện tổng hợp, bổ sung và đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, nhất là về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Thường trực Huyện ủy tiếp tục hoàn thiện các ý kiến tại hội nghị bổ sung báo cáo, làm rõ nguyên nhân những tồn tại, bất cập, những kiến nghị, phát huy kết quả đạt được để tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố hệ thống chính trị./.

 

(Nguyễn Hải - ĐPT)