Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2020

Tập trung chăm bón và phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa 2019

Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, đến thời điểm hiện nay các trà lúa mùa sớm và mùa trung đang đẻ nhánh rộ, một số diện tích cuối đẻ nhánh, trà lúa mùa muộn đang bắt đầu đẻ nhánh, diện tích lúa được bón thúc đẻ nhánh 6.500 ha. Về tình hình sinh vật gây hại chủ yếu trên lúa như bệnh lùn sọc đen; sâu keo mùa thu; chuột, rầy lưng trắng, ốc bươu vàng bắt đầu phát sinh và gây hại…

Để đảm bảo an toàn năng suất lúa mùa và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do các đối tượng sinh vật hại gây ra, Ủy ban nhân dân huyện vừa có Công văn yêu cầu: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung đôn đốc, hướng dẫn nông dân chăm bón và phòng trừ sâu bệnh cho các trà lúa mùa; điều tiết và duy trì mực nước hợp lý trong ruộng để giúp lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Đối với bệnh lùn sọc đen hại lúa phải thường xuyên bám sát đồng ruộng kiểm soát chặt chẽ rầy lưng trắng, khi phát hiện khóm lúa có biểu hiệu bất thường phải kịp thời tiêu hủy và tiến hành phun trừ rầy triệt để; đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, để nhân dân thường xuyên thăm đồng, kịp thời phát hiện sâu gây hại để phòng trừ.

Ủy ban nhân dân huyện cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn tăng cường cán bộ về cơ sở, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, các hộ nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật đề ra; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi chủ động điều tiết nước phục vụ sản xuất, nâng cao hiệu quả phòng trừ sâu bệnh…

(VT)