Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2019
Thông báo tuyển sịnh đào tạo trình độ thạc sĩ
đợt 2 năm 2019 của Trường Đại học Hải Phòng


Trường Đại học Hải Phòng phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nôi tuyển sịnh đào tạo trình độ thạc sĩ như sau:
Xem chi tiết: TẠI ĐÂY.pdf