Hải Phòng, ngày 21 tháng 10 năm 2019
Trên cơ sở triển khai thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quyết định số 1481-QĐ/TU ngày 24/6/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, sáng ngày 08/5/2019, Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về tổ chức bộ máy Trường Chính trị Tô Hiệu. Tham dự có các đồng chí: Trần Thị Bích Hằng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường; các đồng chí Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể cán bộ, viên chức nhà trường.
Thực hiện các nội dung sinh hoạt dưới cờ hàng tháng, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Trường đã tiến hành nghi lễ chào cờ. 
Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Hiệu trưởng Trường, đồng chí Nguyễn Văn Cương, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị công bố các Quyết định thành lập các khoa, phòng chuyên môn trực thuộc Trường Chính trị Tô Hiệu; Quyết định điều động viên chức, lao động Trường Chính trị Tô Hiệu cùng các Quyết định bổ nhiệm trưởng, phó các đơn vị khoa, phòng nhà trường. Theo đó, 05 khoa, phòng chuyên môn trực thuộc Trường gồm: Khoa Lý luận cơ sở; khoa Xây dựng Đảng; khoa Nhà nước và pháp luật; phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học; Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu. Đồng thời, 54 cán bộ, viên chức, lao động Trường được điều động, sắp xếp về công tác tại các khoa, phòng theo Quyết định số 121-QĐ/TCT ngày 26/7/2019 của Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu. 
Đồng chí Trần Thị Bích Hằng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Bích Hằng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường chúc mừng cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường được bổ nhiệm, điều động, sắp xếp đồng thời khẳng định việc kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Trường theo hướng tinh gọn nhằm đảm bảo hoạt động ngày càng hiệu quả, hướng tới mục tiêu xây dựng Trường Chính trị Tô Hiệu thành trường chính trị chuẩn trong thời gian tới. Với tinh thần đổi mới, đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động tiếp tục cố gắng, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của nhà trường trong giai đoạn mới.
Lãnh đạo Trường trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng 05 trưởng đơn vị các khoa, phòng
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Kính - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường đã giá công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 của nhà trường trong đó, tập trung vào việc thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng năm 2019; triển khai việc giảng dạy và học tập theo kế hoạch; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tiến hành việc kiểm tra tiến độ đề tài khoa học các cấp;…
Trưởng các đơn vị khoa, phòng đã tiến hành kí cam kết thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa tại Trường Chính trị Tô Hiệu

Trước sự chứng kiến của Lãnh đạo Trường, trưởng các đơn vị khoa, phòng đã tiến hành kí cam kết thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa tại Trường Chính trị Tô Hiệu. Kết thúc Hội nghị, đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn Trường đã trao quà sinh nhật của Công đoàn Trường cho 08 đồng chí đoàn viên Công đoàn có sinh nhật trong tháng 8./.
Nguyễn Huyền
Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học