Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2020

Sơ kết công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019

Sáng 07/8, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Dự chỉ đạo Hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Đại biểu huyện có các đồng chí: Phạm Văn Lập, Bí thư Huyện ủy; Đỗ Tiến Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Văn Vi, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

 

Đ/c Bí thư HU Phạm Văn Lập trao giấy khen cho tập thể

 

Đ/c Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Vi trao giấy khen cho các cá nhân

10 năm qua, Ủy ban nhân dân huyện đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân đạt nhiều kết quả quan trọng. Cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng theo Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc và vận dụng sáng tạo. Khu vực phòng thủ của huyện được xây dựng toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lực lượng vũ trang được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm xây dựng ngày càng vững mạnh, rộng khắp, khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng cao, góp phần quyết định làm thất bại âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; giữ vững ổng định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác tuyển quân được lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm 100% chỉ tiêu, an toàn, đúng luật. Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng – an ninh đồng bộ, hiệu quả đã làm chuyển biến và nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành và nhân dân nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt về đường lối quân sự của Đảng trong tình hình mới, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Phát biểu tịa Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Vi, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện biểu dương và ghi nhận những kết quả trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân thời gian qua. Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương, sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Nắm chắc và dự báo tình hình; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả của nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và củng cố quốc phòng, an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng cho10 tập thể và 7 cá nhân có thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019./.

Phòng VH&TT