Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2020

Hạn chế sử dụng túi nilon và đồ nhựa dùng một lần

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc cả nước chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị thực hiện một số nội dung như tổ chức phổ biến, thông tin, tuyên truyền, vận động tới các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và các đơn vị trực thuộc hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”; có những hành động thiết thực nhằm hạn chế sử dụng; tiến tới nói không với túi nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác trong cơ quan, đơn vị.

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Du lịch thành phố, Ủy ban nhân dân huyện cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thông báo tới các đơn vị kinh doanh, đơn vị kinh doanh du lịch hạn chế việc sử dụng túi nilon và đồ nhựa dùng một lần tại các đơn vị; phân loại rác thải tại nguồn, tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường…

(VT)