Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2020

UBND huyện tổ chức Hội nghị kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Chiều 08/8, tại Ban Chỉ huy quân sự huyện, UBND huyện tổ chức Hội nghị kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hương, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 24 huyện chủ trì Hội nghị.

Quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 24/CT-TƯ của Bộ Chính trị và Quyết định số 1237/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, UBND huyện đã triển khai thực hiện toàn diện và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Đây là việc làm thể hiện trách nhiệm, nguyện vọng thiêng liêng, tình cảm và lòng biết ơn của cấp ủy đảng,  chính quyền và nhân dân huyện Thủy Nguyên đối với các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Theo số liệu tổng hợp, đã phát 35.478 phiếu thu thập thông tin, trong đó tổng số phiếu có thông tin cung cấp về mộ liệt sỹ là 85 phiếu. Theo số liệu kiểm đếm mộ liệt sỹ trong nghĩa trang, toàn huyện
 hiện có 1.948 mộ liệt sỹ, trong đó có 1.666 mộ có thông tin đầy đủ, 282 mộ có một phần thông tin về liệt sỹ, 152 mộ có hài cốt nhưng chưa xác định được danh tính. Tổng số liệt sỹ chôn cất ban đầu cung cấp cho các xã, thị trấn là 199 liệt sỹ, tổng số liệt sỹ chôn cất ban đầu trên địa bàn huyện là 228 liệt sỹ.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm cũng như những khó khăn, vướng mắc trong việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Hương biểu dương những kết quả đã đạt được của các cấp, ngành, địa phương trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ thời gian qua. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu các cấp, ngành từ huyện đến các xã, thị trấn cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ ý nghĩa chính trị của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; tăng cường sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; vận động các tổ chức, cá nhân tích cực cung cấp thông tin chính xác về liệt sỹ, mộ liệt sỹ. Tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt và toàn diện các nhóm giải pháp, tăng cường sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các phòng ban, cơ quan, đơn vị trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn huyện./.

Phòng VH&TT