Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2020

Huyện ủy Thủy Nguyên triển khai thực hiện kế hoạch Hội thi Báo cáo viên giỏi huyện năm 2019

Sáng 09/8, Huyện ủy Thủy Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch Hội thi Báo cáo viên giỏi huyện Thủy Nguyên năm 2019. Đồng chí Đỗ Tiến Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban tổ chức Hội thi dự Hội nghị.

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Viển, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi, Ban giám khảo, Tổ thư ký của Ban Tổ chức Hội thi và thông qua Kế hoạch số 101-KH/HU ngày 07/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi huyện năm 2019.

 

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc chọn cử 01 báo cáo viên tham gia hội thi. Nội dung tập trung truyền truyền kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết XV của Đảng bộ thành phố, Nghị quyết XXIV Đảng bộ huyện; những thành tựu sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW ngày 05/8/2003 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng của huyện đạt được sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TU ngày 25/10/2004 của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa XII) về “Xây dựng và phát triển huyện Thủy Nguyên đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”; Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và các thông tin thời sự trên các lĩnh vực

Hội thi được tổ chức tại các cụm, khối, dự kiến tổ chức từ ngày 26/8/2019 đến ngày 16/9/2019 và lựa chọn các báo cáo viên xuất sắc tham dự Chung kết huyện dự kiến tổ chức vào ngày 20/9/2019. Các báo cáo viên tham gia sẽ thực hiện các nội dung thuyết trình và trả lời các câu hỏi do thành viên Ban Giám khảo đặt ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban tổ chức Hội thi yêu cầu do thời gian triển khai gấp nên Ban tổ chức, Ban Giám khảo và tổ thư ký khẩn trương xây dựng thể lệ, biểu điểm Hội thi; tổ chức tập huấn kỹ năng xây dựng đề cương, kỹ năng thuyết trình cho báo cáo viên tham dự Hội thi các cấp góp phần đảm bảo chất lượng và lựa chọn các thí sinh xuất sắc tham gia Hội thi cấp thành phố. Các đơn vị được tổ chức đăng cai hội thi cấp cụm khối tập trung đảm bảo cơ sở vật chất, chương trình hội thi đảm bảo trang trọng, tạo khí thế, dư luận tốt trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện./. 

Phòng VH&TT