Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2020
Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố kiểm tra công tác
giáo dục quốc phòngvà an ninh năm 2019 tại huyện Tiên Lãng

Sáng ngày 6/8, Đoàn kiểm tra của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố do đồng chí Đại tá Trịnh Văn Ngọ - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Trưởng Ban thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh tại huyện Tiên Lãng. Dự buổi làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Ngọc Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện; thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh các xã Cấp Tiến, Kiến Thiết.

Tại buổi buổi làm việc đoàn đã kiểm tra các nội dung liên quan đến hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh; kiểm tra nhận thức bằng hình thức trắc nghiệm những kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; kiểm tra hệ thống sổ sách ghi chép hoạt động công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của huyện và các xã.


Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Tiên Lãng đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân được quan tâm, triển khai hiệu quả. Đã tổ chức 8 lớp bồi dưỡng cho 1534 lượt người, hoàn thành 74% kế hoạch đề ra; đã bồi dưỡng cho 8.284 học sinh từ lớp 10 đến lớp 12, tỉ lệ khá giỏi đạt 85,9%.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đại tá Trịnh Văn Ngọ - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Trưởng Ban thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Tiên Lãng trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện trong thời gian tới tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; tăng cường kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng an ninh ở các xã, thị trấn, các cơ quan, trường học; Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện phối hợp chặt chẽ trong tham mưu, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đảm bảo hoàn thành 100 % chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh theo quy định./.