Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2020

Xã Vinh Quang ra mắt mô hình “phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường biển”

Vừa qua, tại trụ sở UBND xã Vinh Quang, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vinh Quang tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình “phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường biển”. Tới dự có đồng chí Đỗ Tràng Thành- Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, Thượng tá Kiều Mạnh Hiệp- Phó chính ủy bộ đội Biên phòng thành phố, đồng chí Phạm Hưng Hùng- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy.
Trước yêu cầu thực tế, việc phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững phải đi đôi với việc bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa, cảnh quan, môi trường, nâng cao trình độ dân trí và phát triển nhiều loại hình sản xuất, tạo việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vinh Quang đã xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện mô hình “phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường biển”. Mô hình sẽ tập trung vào các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phát triển kinh tế bền vững; vận động, hướng dẫn các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn phương thức sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế hộ gia đình kết hợp với thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Mục tiêu phấn đấu của mô hình là không  để phát sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo mới hàng năm, tỷ lệ hộ gia đình có thu nhập khá tăng 10%/ năm, đảm bảo vệ sinh môi trường, nhất là môi trường biển, không để xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thưc phẩm trên địa bàn xã. Quá trình triển khai thực hiện sẽ tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm để kịp thời rút kinh nghiệm và biểu dương nhân rộng các điển hình tiêu biểu các nhân tố mới cuả mô hình.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố - Ban vận động Quỹ vì người nghèo thành phố trao kinh phí hỗ trợ 30 triệu đồng xây dựng nhà đại đoàn kết cho xã Vinh Quang./.

(Vũ Mận - ĐPT)