Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2019
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, sáng ngày 13/8/2019, Trường Chính trị Tô Hiệu phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 14; các lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 55, khóa 56. Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Văn Hiểu - Phó Hiệu trưởng Trường; Nguyễn Thị Hải Hà - Phó Hiệu trưởng Trường; đại diện lãnh đạo các phòng, ban Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng Trường Chính trị Tô Hiệu cùng toàn thể 220 học viên của 03 lớp.
Các lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính được tổ chức nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ, góp phần hoàn chỉnh tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho đội ngũ công chức, viên chức theo quy định của Nghị định số101/2017/NĐ - CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ. Nội dung được thực hiện theo chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính do Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV; 2641/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 với 3 phần: Kiến thức chung, kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, kỹ năng. Trong đó, chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên có tổng thời lượng là 320 tiết, gồm 16 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo; Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính là 240 tiết, gồm 17 chuyên đề giảng dạy và 03 chuyên đề báo cáo.
Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Văn Hiểu - Phó Hiệu trưởng Trường đề nghị học viên phát huy tinh thần chủ động, tích cực, phối hợp cùng với giảng viên để giải quyết, xử lý các tình huống quản lý nhà nước từ đó nâng cao năng lực thực tiễn công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí mong muốn Nhà trường tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức thời gian tới. Cũng tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thu - Phó Giám đốc Sở Nội vụ bày tỏ hy vọng với tinh thần tích cực trong học tập, nghiên cứu, học viên của 03 lớp sẽ ngày càng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần vào công cuộc xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại của Thành phố../.
Một số hình ảnh tại Lễ khai giảng:

Quang cảnh Lễ khai giảng


Đồng chí Nguyễn Thị Thu - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Lễ khai giảng


 Đồng chí Nguyễn Văn Hiểu - Phó Hiệu trưởng Trường phát biểu Khai giảng Lớp học

Nguyễn Minh
Phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu