Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2019

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn huyện Thủy Nguyên

Thời gian qua, công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC, CNCH) trên địa bàn huyện được các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2019, số vụ cháy giảm 12 vụ so với cùng kỳ, không có vụ cháy gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản giảm nhiều lần so với các năm trước; công tác quán triệt chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, tuyên truyền, huấn luyện kỹ năng PCCC, CNCH được tập trung tăng cường.


Tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác PCCC, CNCH trên địa bàn huyện 6 tháng cuối năm 2019 và triển khai thực hiện Công điện số 584/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo việc triển khai nhiệm vụ công tác PCCC, CNCH nhằm ngăn chặn, giảm thiểu số vụ cháy, nổ gây ra, giảm thiệt hại về người và tài sản. Theo đó, yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và các văn bản chỉ đạo của thành phố, huyện về công tác PCCC.

Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác PCCC theo chức năng, nhiệm vụ; tập trung rà soát, đánh giá thực trạng công tác PCCC tại các kho bãi, các cơ sở sản xuất, chung cư, khu dân cư, chợ, trung tâm thương mại, rừng. Chủ động tổ chức kiểm tra an toàn PCCC, kịp thời phát hiện, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; kiên quyết tạm đình chỉ, đỉnh chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC, có nguy cơ trực tiếp gây ra cháy, nổ hoặc khi có cháy, nổ xảy ra gây thiệt hại lớn về người và tài sản…

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện đúng trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC, phối hợp tốt với lực lượng Công an huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền, diễn tập các kỹ năng, biện pháp đảm bảo an toàn PCCC cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác PCCC, CNCH./.

Phòng VH&TT