Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2019

Đại hội Hội Cựu giáo chức huyện Tiên Lãng khóa IV nhiệm kỳ 2019 - 2024

Sáng ngày 10/8, Hội cựu giáo chức huyện Tiên Lãng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2021. Đến dự có đồng chí Bùi Thị Sinh - Chủ tịch Hội Cựu giáo chức thành phố, đồng chí Trần Đình Vịnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Phạm Hưng Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện.

Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu giáo chức huyện thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hội đã tích cực hoàn thiện tổ chức, kết nạp nhiều cán bộ giáo viên đã nghỉ hưu vào Hội. Đến nay, toàn huyện có 1.083 hội viên ở 20/23 hội cơ sở. Hoạt động công tác hội đã từng bước đổi mới, sáng tạo trong lựa chọn các nội dung phù hợp tham gia vào hoạt động giáo dục, đào tạo ở địa phương, đẩy mạnh phong  trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, quyên góp quỹ, tặng hàng trăm suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích trong học tập. Hội cũng đã làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hoá, xây dựng được quỹ “thắm tình đồng nghiệp”  trợ cấp cho các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều hội viên đã tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tăng gia sản xuất để nâng cao đời sống vật chất cho gia đình; tích cực tham gia các tổ chức hội khác tại địa phương.
Phát biểu tại Đại hội đồng chí Trần Đình Vịnh - Chủ tịch UBND huyện biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Hội và các hội viên đạt được trong nhiệm kỳ qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp hội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, thu hút hội viên xây dựng tổ chức hội vững mạnh, bền vững; vận động hội viên chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình công tác hội cấp trên và các phong trào thi đua gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, hội khuyến học, các ngành, đoàn thể, xã - thị trấn tham mưu với Huyện ủy - UBND huyện trong công tác phát triển giáo dục và đào tạo; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện. Quan tâm, chia sẻ, giúp những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của địa phương, truyền thống của nghề giáo Việt Nam.

Nhân dịp này, 03 tập thể và 05 cá nhân đã được UBND huyện tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác Hội. Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành hội nhiệm kỳ 2019-2024 và đoàn đại biểu dự đại hội Cựu giáo chức thành phố./. (NT)