Hải Phòng, ngày 16 tháng 12 năm 2019
Các cấp Hội phụ nữ với hoạt động bảo vệ môi trường

Thực hiện Đề án 712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017 của Chính phủ về thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới , qua rà soát tại 6 xã của huyện Kiến Thụy: Tân Phong, Minh Tân, Đại Hợp, Du Lễ, Thuận Thiên, Hữu Bằng được thành phố, Trung ương Hội LHPN Việt Nam chọn thí điểm triển khai mô hình tuyên truyền viên bảo vệ môi trường. 
Trong năm 2018, Hội LHPN huyện đã tổ chức đồng loạt 16 hoạt động tại 6 đơn vị như: Khảo sát kiến thức, thái độ, hành vi của người dân và phụ nữ về bảo vệ môi trường nhằm nhận diện được các kết quả đã đạt được trong công tác truyền thông bảo vệ môi trường và những điểm cần phát huy, các bất cập, hạn chế cần phải khắc phục. Trưng cầu ý kiến bằng bảng hỏi; phỏng vấn sâu đại diện UBND xã, các ngành có liên quan, hội viên phụ nữ; Thảo luận nhóm cộng đồng; tọa đàm cấp xã. Tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ Tuyên truyền viên về công tác bảo vệ môi trường cho 90 tuyên truyền nòng cốt 06 xã: Tân Phong, Thuận Thiên, Minh Tân, Đại Hợp, Hữu Bằng, Du Lễ kiến thức về công tác bảo vệ môi trường (phân loại rác tại nguồn, thu gom rác thải, xử lý rác thải, bảo vệ nguồn nước...) và kỹ năng tuyên truyền về bảo vệ môi trường tại cộng đồng; cách sử dụng các tài liệu nguồn về bảo vệ môi trường. Phát thanh trực tiếp tuyên truyền trên loa hành tuần. Thành lập 6 đội tuyên truyền viên nòng cốt tham gia bảo vệ môi trường. 
Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, năm 2019, Hội LHPN huyện Kiến Thụy triển khai các hoạt động tập huấn, truyền thông trong 2 ngày 06- 7/8/2019 như: Tổ chức 02 lớp tập huấn cho 84 tuyên truyền viên nòng cốt của 6 đội Tuyên truyền viên. Trong buổi tập huấn, các tuyên truyền viên nòng cốt của huyện đã trực tiếp là giảng viên, truyền tải các nội dung về môi trường: Thực trạng môi trường tại địa phương, những vấn đề đặt ra; các giải pháp để bảo vệ môi trường; Hướng dẫn phân loại rác tại nguồn góp phần bảo vệ môi trường, hướng dẫn ủ phân hữu cơ tại hộ gia đình; giới thiệu và hướng dẫn những biện pháp thay thế hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông sản an toàn; các biện pháp sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nước sạch trong sản xuất và đời sống tại nông thôn; phong trào Chống rác thải nhựa và hướng dẫn thực hiện trong gia đình và cộng đồng, phòng chống ô nhiễm không khí. Tại lớp tập huấn, các tuyên truyền viên còn được xem các video về phân loại rác thải, phong trào chống rác thải nhựa, phim hoạt hình bảo vệ môi trường, hướng dẫn cách sử dụng tài liệu truyền thông bảo vệ môi trường.
Các lớp tập huấn đã cung cấp kiến thức, kĩ năng, nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên bảo vệ môi trường, và chính họ sẽ là những tuyên truyền viên tích cực trong công tác bảo vệ môi trường tại nơi mình sinh sống. 
Sau chương trình tập huấn, Hội LHPN huyện tổ chức đồng loạt 06 cuộc truyền thông cộng đồng bảo vệ môi trường tại 6 xã cho trên 600 cán bộ, hội viên phụ nữ. Trong các buổi truyền thông, bên cạnh những nội dung tuyên truyền về kiến thức, cán bộ, hội viên phụ nữ còn được xem các tiểu phầm, các tiết mục văn nghệ về chủ đề môi trường, trình diễn thời trang bằng rác thải. Sau truyền thông, Hội Phụ nữ huyện và cơ sở đã phát 1354 túi vải, làn nhựa với thông điệp được gửi đến hội viên phụ nữ là: “Hạn chế sử dụng túi nilon, dùng làn đi chợ”. 
Những hoạt động thiết thực trên đã nhận được sự đánh giá cao của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đồng thời các cấp Hội Phụ nữ đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần chung tay vì một môi trường xanh, sạch, đẹp.