Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Thực hiện Quyết định 773/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 200/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, Sở Du lịch ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Phong trào nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức và người lao động Sở; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, minh bạch và hiệu quả.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ
phát động phong trào thi đua 


Thường xuyên tổ chức lấy ý kiến khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân đến làm việc. Luôn đặt mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm để phục vụ. Bên cạnh đó, thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, từng bước hình thành các điều kiện góp phần phát triển thành phố thông minh.

Đối tượng tham gia phong trào thi đua là tập thể, cá nhân cán bộ công chức và người lao động Sở Du lịch.

Nội dung thi đua:

Đối với tập thể: “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị trong công tác chuyên môn, xây dựng tập thể tiêu biểu, nhân rộng tập thể điển hình, tiên tiến… tạo sức lan tỏa trong cơ quan.

Đối với cá nhân: “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp” như: Chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương, nghiêm túc kiểm điểm bản thân, giữ gìn đoàn kế nội bộ, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, đảm bảo tính chuyên nghiệp và làm tròn trách nhiệm được giao. Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống… Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đặc biệt nêu cao kỷ luật phát ngôn, thực hiện tốt “4 xin, đó là: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; 4 luôn: Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ”.

Tiến độ thực hiện kế hoạch: Tổ chức phát động, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua năm 2019; Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Phong trào thi đua vào năm 2022 để tiếp tục triển khai đến năm 2025; Tổng kết phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
                                                                                                                                                            NN