Hải Phòng, ngày 18 tháng 10 năm 2019
Thể lệ Cuộc thi Báo chí viết về du lịch Hải Phòng năm 2019 "Du lịch Hải Phòng - Trải nghiệm và khám phá" 16082019193703.pdf