Hải Phòng, ngày 18 tháng 10 năm 2019
Lịch công tác của Ban Giám hiệu (từ ngày 19/8/2019 đến 25/8/2019). Kích chuột để xem chi tiết