Hải Phòng, ngày 18 tháng 10 năm 2019

Ngày 19/8/2019, Trường Chính trị Tô Hiệu phối hợp với Huyện ủy huyện Cát Hải tổ chức Lễ Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, huyện Cát Hải, khóa 9. Tham dự Lễ Bế giảng có các đồng chí: Trần Thị Bích Hằng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường; đồng chí Nguyễn Văn Kính - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường; đồng chí Bùi Tuấn Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cát Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp học; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo lớp học; đại diện các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy; lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cát Hải; đại diện lãnh đạo phòng Đào tạo Trường cùng học viên của lớp.

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, huyện Cát Hải, khóa 9 khai giảng ngày 28/8/2017. Qua gần 2 năm học tập và nghiên cứu, học viên được trang bị những kiến thức lý luận cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số vấn đề của khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; qua đó nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở. Kết quả học tập, 100% học viên của lớp đủ điều kiện tốt nghiệp, được cấp Bằng Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Xếp loại học tập: 35/72 học viên xếp loại Giỏi (chiếm 48%), 37/72 học viên xếp loại Khá (chiếm 52%);  07 đồng chí học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, được tập thể bình xét vinh dự được Hiệu trưởng Trường khen thưởng.

 Lớp học kết thúc đúng tiến độ, đảm bảo mục tiêu, kế hoạch học tập đề ra./.

Nguyễn Minh