Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2019

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, sáng ngày 20/8/2019, Trường Chính trị Tô Hiệu phối hợp với Sở Nội vụ Hải Phòng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương, đợt 1 năm 2019. Dự Lễ khai giảng có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiểu - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu; đồng chí Đào Văn Phụng – Trưởng phòng Công chức, viên chức - Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng và học viên của lớp.

Lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương, đợt 1 năm 2019 gồm 153 học viên, chia thành 02 lớp. Học viên là các đồng chí lãnh đạo cấp phòng và tương đương; công chức quy hoạch vào chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, quận, huyện của thành phố. Lớp học được triển khai theo đúng quy định hiện hành của Bộ Nội vụ về chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng. Mục tiêu của khóa học nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý điều hành công tác theo chức danh, vị trí việc làm của cán bộ, công chức, nâng cao trình độ quản lý, điều hành; phát triển tư duy quản lý khoa học, rèn luyện các kỹ năng, nghiệp vụ quản lý cơ bản; xây dựng thái độ, văn hóa làm việc phù hợp với người lãnh đạo cấp phòng. 

Đồng chí Nguyễn Văn Hiểu – Phó Hiệu trưởng Trường phát biểu khai giảng lớp học


Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Văn Hiểu - Phó Hiệu trưởng nhà trường
nhấn mạnh vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong nền công vụ, trong đó công tác bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm là một xu thế quan trọng của thế giới cũng như trong nước. Đồng chí đề nghị các học viên nêu cao tinh thần học tập gương mẫu, tích cực, thu xếp công việc, thời gian để thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chương trình, thời gian đào tạo theo quy định. Hi vọng chương trình bồi dưỡng này sẽ góp phần giúp cho các học viên hiểu rõ vị trí, chức trách, nhiệm vụ và những yêu cầu cần có với công chức giữ cương vị lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Thay mặt lãnh đạo Trường, đồng chí chân thành cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Sở Nội vụ với Trường Chính trị Tô Hiệu trong xây dựng kế hoạch, tổ chức khóa học đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thành phố giao.

Đại biểu và học viên tham dự lễ khai giảng


Nguyễn Minh